Usługi Grafika Komputerowa

Ogłoszenie jest nieaktualne, ale jeśli jesteś zainteresowany prześlij zapytanie do ogłoszeniodawcy być może oferta będzie ważna w przyszłości.

Lokalizacja: Kraków
Data: 2013-01-14, 09:44:24

Szanowni Państwo,

Jestem graficznego projektowania freelancer praktykuje od 2009 roku.
Jestem oferuje komputer usług projektowania graficznego w zależności od potrzeb.
Oferuję usługi graficzne w następujących kategoriach:

- Reklama
- Broszury
- Projekty logo
- Wizytówki
- Plakaty
- Corporate Design
- Graphic Design na okazje (urodziny, uroczystości, itp.)

Sądzę jednak, Specjalizujemy się w produkt o nazwie Identity Unikalne Twierdzenie, które służą do ujawnienia unikalne cechy, wartości i masaże marki dla odbiorców. Produkt ten może być złożony w postaci jednego pliku i łatwo, na swoją stronę* do osobistego przeglądu swoich klientów.

Ten produkt NIE prezentacji Flash lub PowerPoint dlatego, że nie ma tendencji do reklamowania danego produktu lub usługi, ale raczej do tożsamości rynku rozpoznawalne poprzez jasne zdefiniowanie wszystkich aspektów handlowych, a tym samym pozwalają dotrzeć do Twoich potrzeb docelowych.

Kiedy z prośbą o ofertę, prosimy określić:

- Jakie usługi są ​​Państwo zainteresowani,
- Jakie informacje są świadczenia (zdjęcia, tekst, itp.),
- Gdy musisz żądanej usługi dla,
- Co Ci żądanej usługi dla,
- Czy firma lub osoba prywatna.

Wszyscy klienci otrzymają darmowe pakiety, które pochodzą z ceną dla każdej usługi.

 

Pozdrowienia,

Grafik

* Zauważ, że ja osobiście nie oferują tego typu usługi

Proszę o kontakt w języku angielskim.

-

Dear Sirs,

I'm a graphic design freelancer practicing since 2009.
I'm offering computer graphic design services according to your needs. 
I offer graphic design services in the following categories:

- Advertising
- Brochures
- Logo Designs
- Business Cards
- Posters
- Corporate Design
- Graphic Design On Occasions (Birthdays, Celebrations, etc.)

However, I do specialise in a product called Unique Identity Proposition which serve to reveal the unique qualities, values and massages of your brand to your audience. This product can be composed as a single file and easily attached* to your website for the personal review of your customers.

This product is NOT a Flash or PowerPoint presentation because it does NOT tend to advertise a particular product or service, but rather to make your market identity recognisable by clearly defining all of your commercial aspects and thus to allow you to reach your target needs.

When requesting a quote, please specify:

- what service you are interested in, 
- what information you are providing (images, text, etc.), 
- when do you need the requested service for,
- what do you need the requested service for,
- are you a business or individual.

All customers will receive free packages that come with the price for each service.

 

Kind Regards,

The Designer

*note that I do not personally offer this service

In category EventsIn category \\\'Logos\\\'In category \\\'Business Cards\\\'
Wyślij Odpowiedź